***ยินดีต้อนรับสู่เว็บโรงเรียนศรีสงครามวิทยา 494 หมู่ 11 ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 42130 โทร 042-841409 โทรสาร 042-841795
Home เกี่ยวกับโรงเรียน บริหารงาน 4 ฝ่าย

postheadericon บริหารโรงเรียนศรีสงครามวิทยา

User Rating: / 2
แย่ดีที่สุด 

ฝ่ายบริหารโรงเรียน

นายกมล เสนานุช

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
โรงเรียนศรีสงครามวิทยา


นางกุลธิดา ศรีโกเมนทร์

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

ฝ่ายบริหารงานวิชาการ

นางสาวเอมจิตร สมสืบ

รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ฝ่ายบริหารบุคคล

นางสาวพิมพ์ลภัส ปานแปง

รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางกชพร มณีพงษ์

รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ฝ่ายบริหารงบประมาณ
และฝ่ายบริหารทั่วไป

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2018 เวลา 09:52 น.)