***ยินดีต้อนรับสู่เว็บโรงเรียนศรีสงครามวิทยา 494 หมู่ 11 ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 42130 โทร 042-841409 โทรสาร 042-841795 E-mail : srisongkram9@gmail.com
Home ทำเนียบผู้บริหาร

postheadericon ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหาร

ลำดับที่

ชื่อ สกุล

พ.ศ. - พ.ศ.

ตำแหน่ง

1

นายสุเมธ  กัปโก

2514-2529

ผู้อำนวยการโรงเรียน

2

นายสมหวัง  คณิตประเมสริฐ

2529-2532

ผู้อำนวยการโรงเรียน

3

นายแพง  ทองปลิว

2532-2539

ผู้อำนวยการโรงเรียน

4

นายฉลอง  บาลลา

2535-2539

ผู้อำนวยการโรงเรียน

5

นายสุเทพ  ทิพรส

2539-2540

ผู้อำนวยการโรงเรียน

6

นายโยง  จันทรากุลนนท์

2540-2543

ผู้อำนวยการโรงเรียน

7

นายธวัชชัย   ศรีภูมิสวัสดิ์

2543-2553

ผู้อำนวยการโรงเรียน

8

นายยงยุทธ    ทิพรส

2554-2556

ผู้อำนวยการโรงเรียน

9

นายจิระศักดิ์  ชัยชนะทรัพย์

2556-2561

ผู้อำนวยการโรงเรียน

10 นายกมล เสนานุช 2561-ปัจจุบัน ผู้อำนวยการโรงเรียน

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 02 กรกฏาคม 2020 เวลา 10:56 น.)