***ยินดีต้อนรับสู่เว็บโรงเรียนศรีสงครามวิทยา 494 หมู่ 11 ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 42130 โทร 042-841409 โทรสาร 042-841795 E-mail : srisongkram9@gmail.com
Home เกี่ยวกับโรงเรียน ทำเนียบผู้บริหาร

postheadericon ประวัติโรงเรียนศรีสงครามวิทยา

User Rating: / 16
แย่ดีที่สุด 

ประวัติโรงเรียนศรีสงครามวิทยา


นับจากวันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2514 ที่เป็นวันประกาศจัดตั้งโรงเรียนศรีสงครามวิทยาเป็นต้นมา จนถึงปัจจุบันรวมเวลากว่า 40 ปี แล้ว จากภูเขารกร้างทางทิศตะวันออกของอำเภอวังสะพุง  มีแหล่งน้ำซับที่ไม่เคยเหือดแห้งนามว่า ซำแม่นาง แห่งนี้ ก็พัฒนาขึ้นมาโดยลำดับ     จวบจนปัจจุบันได้กลายเป็นอุทธยานการศึกษาที่สำคัญยิ่งของจังหวัดเลย  ผลิตลูกศิษย์เข้าสู่สังคมอย่างมีคุณภาพรุ่นแล้วรุ่นเล่า

ณ ปัจจุบัน โรงเรียนศรีสงครามวิทยา  มีอาคารเรียน 5 อาคาร อาคารปฏิบัติการ 3 หลัง อาคารชั่วคราว 3 หลัง อาคารโสตทัศนศึกษา 1 หลัง  หอประชุมใหญ่ชั้นเดียว 1  หลัง  และหอประชุมใหญ่  2 ชั้น 1 หลัง  มีนักเรียนทั้งสิ้น  2,612 คน  ครูประจำการ 114 คน พนักงานราชการ 8 คน ลูกจ้างประจำ 5 คน และลูกจ้างชั่วคราวที่ทำหน้าที่แตกต่างกันไปทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ 20 คน  รวมบุคลากรทั้งสิ้น 147 คน ที่เป็นขุมพลังในการขับเคลื่อนอุทยานการศึกษาแห่งนี้ให้มีผลิตผลที่ออกมาดีที่สุด

กว่าจะถึงวันนี้ ณ ที่แห่งนี้ ได้มีเรื่องราว ร้อยเรียงเป็นตำนานอยู่คู่เมืองเลยมากมาย ทั้งสำเร็จ สมหวัง พลาดหวัง สนุกสนาน เป็นสุข ทุกข์ใจ มิตรภาพ พบพาน พลัดพราก โหยหา ห่างไกล และซาบซึ้งสุดบรรยายเมื่อได้กลับมาเยือนในแต่ละครั้ง หลายคู่ยังรักและอยู่ด้วยกันจนถึงวันนี้ หลายคนได้ลิ้มรสของรักแรก และอีกหลายคนได้สัมผัสกับความปวดร้าวของการอกหัก ครูเฝ้ามองและอิ่มเอมใจกับความสำเร็จของลูกศิษย์คนแล้วคนเล่า ลูกศิษย์ตื้นตันใจในพระคุณครู  ทุกเรื่องราวเหล่านี้มิอาจลืมเลือน

โรงเรียนศรีสงครามวิทยา แห่งนี้ในช่วงของการก่อตั้งแรก ๆ  ได้เป็นหนี้บุญคุณบุพการีผู้ยิ่งใหญ่ท่านหนึ่ง นั่นคือ ผู้อำนวยการสุเมธ  กัปโก ที่ได้เป็นผู้ริเริ่ม ก่อตั้งโรงเรียน และเป็นผู้อำนวยการคนแรกอยู่คู่กับศรีสงครามมาร่วม 15 ปี มีศิษย์รุ่นแรก 90 คน  ปีแรกของการก่อตั้งได้ไปอาศัยเรียนที่โรงเรียนชุมชนวังสะพุง 1 ปี ในปีการศึกษาถัดมา จึงได้ย้ายมาอยู่ ณ ที่ตั้งปัจจุบัน ทั้งครูใหญ่ คุณครู นักการภารโรง และลูกศิษย์ 5 รุ่นแรก ถือได้ว่าเป็นรุ่นบุกเบิกที่ได้ร่วมแรงร่วมใจพัฒนาภูเขารกร้างแห่งนี้ให้เป็นอุทยานการศึกษาให้ได้ การเรียนจะควบคู่ไปกับการพัฒนาและขยายอาณาเขตของโรงเรียนที่มีมากถึง 161 ไร่

ผู้อำนวยการสุเมธ  กัปโก ได้นำพาคณะครูหนุ่มสาวรุ่นใหม่ไฟแรงในขณะนั้น ที่ทยอยเข้ามาบรรจุที่โรงเรียนแห่งนี้  พร้อมลูกศิษย์และทุกสรรพกำลังที่มีในโรงเรียนและชุมชนในอำเภอวังสะพุง พัฒนาสถานศึกษาแห่งนี้ให้เจริญรุดหน้า พร้อมให้การศึกษาแก่เยาวชนอย่างต่อเนื่อง รวดเร็ว จากอาคารเรียนเพียงครึ่งหลังในปีแรก ได้เร่งรัดจนมีอาคารเรียนแบบถาวรถึง 4 หลัง มีอาคารชั่วคราว 6 หลัง อาคารปฏิบัติการ  2 หลัง หอประชุมใหญ่ หนึ่งหลัง และมีจำนวนนักเรียนมากถึง 2,000 คน ในระยะเวลาเพียง 10 ปี หลังการก่อตั้ง นับว่าเป็นโรงเรียนที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วทั้งด้านอาคารสถานที่และคุณภาพการศึกษา เป็นการวางรากฐานที่ดีเยี่ยมเพื่อต่อยอดการพัฒนาสถานศึกษาแห่งนี้สืบไป

โรงเรียนศรีสงครามวิทยา หลังยุคก่อตั้งแล้ว ได้รองรับเยาวชนในชุมชนให้เข้ามารับการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา ที่เป็นพื้นฐานความรู้ที่สำคัญยิ่ง รุ่นแล้วรุ่นเล่า มากกว่าครึ่งหนึ่งของลูกศิษย์ที่อยู่โรงเรียนแห่งนี้นานถึง 6 ปี หลายคนกลับเข้ามาอยู่อีกครั้งหนึ่งในฐานะครู คุณครูมีทั้งย้ายเข้ามาและย้ายออกไป ตามวิถีราชการ จากครูเพียง 30 คนในช่วงแรก ๆ เพิ่มขึ้น มากกว่า 150 คนในปัจจุบัน

จวบจนปี พ.ศ.2535 ได้มีคณะศิษย์เก่ารุ่นแรก ๆ ได้รวมตัวกันขอจัดตั้งสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนศรีสงครามวิทยาขึ้น เพื่อประกอบกิจอันเป็นสาธารณะประโยชน์แก่สังคม สถาบัน และศิษย์ปัจจุบัน ภายใต้การนำของนายสนั่น  เจียรคุปต์ ศิษย์รุ่นแรกที่ได้เสียสละทั้งเวลา กำลังทรัพย์และกำลังสติปัญญา จนสามารถก่อตั้งสมาคมฯได้สำเร็จในปี พ.ศ. 2537 จากนั้นท่านได้นำพาศิษย์เก่าดำเนินกิจกรรมอันเป็นสาธารณะประโยชน์มากมาย และการแสดงมุทิตาจิตกตเวทีแก่คุณครู รวมทั้งในครั้งนี้เพื่อจัดหาอุปกรณ์การเรียนรู้ให้แก่โรงเรียน นับว่าเป็นแบบอย่างอันดีแก่ศิษย์ศรีสงครามทุกคน

ที่สำคัญยิ่งอีกประการหนึ่ง นั่นคือมีผู้บริหารโรงเรียนหลายท่าน ได้เข้ามาเป็นผู้อำนวยการ พัฒนาและขับเคลื่อนอุทยานการศึกษาแห่งนี้ให้มีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้นไป ตามความรู้ความสามารถ และห้วงเวลาที่อยู่บริหารงานที่แตกต่างกันไป นับว่าเป็นบุคคลที่มีคุณูปการต่อสถาบันแห่งนี้อย่างสูงยิ่ง นั่นคือ

นายสุเมธ  กัปโก ผู้อำนวยการคนแรกที่อยู่บริหารงานถึง 15 ปี จาก พ.ศ.2514 - 2529

นายสมหวัง  คณิตประเสริฐ เป็นผู้อำนวยการในห้วงปี พ.ศ. 2529 - 2532

นายแพง  ทองปลิว เป็นผู้อำนวยการในห้วงปี พ.ศ. 2532 - 2535

นายฉลอง  บาลลา เป็นผู้อำนวยการในห้วงปี พ.ศ. 2535 – 2539

นายสุเทพ  ทิพรส  เป็นผู้อำนวยการในห้วงปี พ.ศ. 2539 - 2540

นายโยง  จันทรากุลนนท์ เป็นผู้อำนวยการในห้วงปี พ.ศ. 2540 - 2543

นายธวัชชัย  ศรีภูมิสวัสดิ์ เป็นผู้อำนวยการในห้วงปี พ.ศ. 2543 – 2553

นายยงยุทธ  ทิพรส  เป็นผู้อำนวยการในห้วงปี พ.ศ. 2554 – 2556

นายจิระศักดิ์ ชัยชนะทรัพท์ เป็นผู้อำนวยการในห้วงปี พ.ศ. 2557 – 2561

ปัจจุบันภายใต้การบริหารโดย นายกมล เสนานุช

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โรงเรียนศรีสงครามวิทยามีผลงานที่โดดเด่นทางด้านศิลปะจากการทุ่มเทของครูสังคม  ทองมีและครูศิลปะในทีมงานทำให้ให้นักเรียนได้รับรางวัลจากการประกวดและแสดงผลงานในระดับชาติและระดับนานาชาติมากกว่าแปดพันรางวัล  ส่งผลให้ได้รับการอนุมัติงบประมาณก่อสร้างศูนย์ศิลปะเด็กแบบครบวงจรในระดับโรงเรียนมัธยมศึกษาเป็นแห่งแรกของประเทศไทย ใช้ชื่อว่า ศูนย์ศิลป์สิรินธร เปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2548 โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธาน  นับว่าเป็นเกียรติประวัติอันสูงยิ่งของโรงเรียน  จากนั้นภูมิทัศน์ของโรงเรียนเปลี่ยนไป เมื่อมีศูนย์ศิลป์สิรินธรอันสวยงาม แทรกอยู่ในธรรมชาติของเงาไม้อันร่มรื่น  ทำให้ชื่อเสียงของโรงเรียนศรีสงครามวิทยา เป็นที่รู้จักในวงกว้าง และเป็นหนึ่งในโปรแกรมการท่องเที่ยวของจังหวัดเลยเรื่อยมา

การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญยิ่งของโรงเรียนศรีสงครามวิทยาอีกประการหนึ่ง นั่นคือการได้รับการคัดเลือกจากชุมชนให้เข้าสู่โครงการ   “หนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน” ที่เป็นโครงการเด่นทางการปฏิรูปการศึกษาของรัฐบาลในสมัยนั้น   จาการทุ่มเททุกสรรพกำลังที่มีของโรงเรียนศรีสงครามวิทยา  ส่งผลให้โรงเรียนได้รับการประเมิน ผ่านเกณฑ์ดีเยี่ยมแบบไม่มีเงื่อนไขเข้าเป็น “โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน” ได้รับการตรวจเยี่ยม รับรอง  จาก นายปิยะบุตร  ชลวิจารณ์  ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ  เมื่อวันที่  9  ธันวาคม  พ.ศ. 2548    และนี่คือจุดเริ่มต้นของการจัดการศึกษายุคใหม่  ที่จะส่งผลดีมายังนักเรียนทุกคน

การพัฒนาทางด้านการศึกษาใดๆก็ตามของโรงเรียนศรีสงครามวิทยาทั้งที่ผ่านมาและในอนาคต  คงไม่สามารถดำเนินการได้โดยลำพัง จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพึ่งพาและได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากทุกภาคส่วนจึงจะทำให้สำเร็จลงได้ อาทิ สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนศรีสงครามวิทยา สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนศรีสงครามวิทยา บริษัทเอพีฮอนด้าและห้างหุ้นส่วนพัฒนชัยยนต์ – ปืน วิทูรย์กรุ๊บ จำกัด องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเทศบาลและตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย บริษัทสยามมิชชิลิน มาเก็ตติ้ง แอนด์เซลล์ มูลนิธิพลเอกอาทิตย์ กำลังเอก มูลนิธิสุรัตน์ เจียมจิตเพื่อสวัสดิการครูและนักเรียน  มูลนิธิโคว้น่ำเซ้งเพื่อสวัสดิการครูและนักเรียน  มูลนิธิโรงเรียนศรีสงครามวิทยาเพื่อสวัสดิการครู และนักเรียน รวมทั้งชุมชนอำเภอวังสะพุงทั้งหมด

ด้วยศักยภาพและคุณภาพด้านต่าง ๆ ของโรงเรียนศรีสงครามวิทยา ส่งผลให้โรงเรียนกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญยิ่งของท้องถิ่น เช่น

- โรงเรียนในฝัน

- โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง

- โรงเรียนต้นแบบผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอำนาจทางการศึกษา

- ศูนย์ส่งเสริมการสอนภาษาอังกฤษจังหวัดเลย

- ศูนย์ส่งเสริมการสอนคอมพิวเตอร์ สพม.19

- ศูนย์ส่งเสริมการสอนคณิตศาสตร์ระดับภาคอีสานตอนบน

- ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามโครงการเงินกู้ธนาคารโลก

- ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ

- ศูนย์วัฒนธรรมอำเภอวังสะพุง

- โครงการห้องเรียนสีเขียว ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต

- และนับตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป โรงเรียนศรีสงครามวิทยาแห่งนี้ ได้ยกระดับคุณภาพการศึกษานั่นคือการเข้าสู่ โรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class Standard School) ที่มีเป้าหมายอยู่ที่นักเรียนจะต้อง เป็นเลิศวิชาการ สื่อสารสองภาษา ล้ำหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ และร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก เป็นที่ตั้ง

ปรัชญาการศึกษาของโรงเรียนที่ว่า ทัณโต เสฐโฐ มนุสเสสุ  ในหมู่มนุษย์ ผู้ฝึกดีแล้วประเสริฐสุด


แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 06 พฤษภาคม 2021 เวลา 12:58 น.)