***ยินดีต้อนรับสู่เว็บโรงเรียนศรีสงครามวิทยา 494 หมู่ 11 ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 42130 โทร 042-841409 โทรสาร 042-841795
Home ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ ยูโดนักเรียนนักศึกษา 2562

postheadericon ยูโดนักเรียนนักศึกษา 2562

ผู้ฝึกสอน นายนิกร    บุญตา

-      เหรียญทอง

1. เด็กชายพิชิตชัย   ปะตังถาโต        รุ่นน้ำหนักไม่เกิน  ๔๐ กิโลกรัม

2. เด็กชายชัยชนะ   ปะตังถาโต        รุ่นน้ำหนักไม่เกิน  ๔๕ กิโลกรัม

3. เด็กชายอาทิวราห์   โลมะจันทร์    รุ่นน้ำหนักไม่เกิน  ๕๐ กิโลกรัม

4. นายชุติพนธ์   อินอุ่นโชติ            รุ่นน้ำหนักไม่เกิน  ๗๓ กิโลกรัม

-   เหรียญเงิน

1. นางสาวศรัญญา   บุญพิมพ์         รุ่นน้ำหนักไม่เกิน  ๕๒ กิโลกรัม

2. เด็กหญิงศศิรดา   ภูมิภัทร           รุ่นน้ำหนักมากกว่า  ๖๓ กิโลกรัม

3. เด็กชายอภิมงคล   คำหนัก          รุ่นน้ำหนักมากกว่า  ๘๑ กิโลกรัม

-   เหรียญทองแดง

1. เด็กหญิงปิยะธิดา   ครุนันท์         รุ่นน้ำหนักไม่เกิน  ๔๒ กิโลกรัม

2. เด็กหญิงอภิรดี   พลพาน            รุ่นน้ำหนักไม่เกิน  ๔๕ กิโลกรัม

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 09 ธันวาคม 2019 เวลา 18:13 น.)