***ยินดีต้อนรับสู่เว็บโรงเรียนศรีสงครามวิทยา 494 หมู่ 11 ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 42130 โทร 042-841409 โทรสาร 042-841795 E-mail : srisongkram9@gmail.com
Home ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ Math Contest

postheadericon Math Contest

สมัครเข้าร่วมโครงการ <Click>

รายการที่จัดการแข่งขัน ดังนี้

1) การแข่งขันเอแม็ท (A-Math) ระดับประถมศึกษา ประเภททีมละ 2 คน

2) การแข่งขันเอแม็ท (A-Math) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประเภททีมละ 2 คน

3) การแข่งขันเอแม็ท (A-Math) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภทเดี่ยว

4) การแข่งขันคิดเลขเร็ว GSP ระดับประถมศึกษา ประเภทเดี่ยว

5) การแข่งขันคิดเลขเร็ว GSP ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประเภทเดี่ยว

6) การแข่งขันคิดเลขเร็ว GSP ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภทเดี่ยว

7) การแข่งขันตอบปัญหาทางด้านคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ประเภททีมละ 2 คน

8) การแข่งขันตอบปัญหาทางด้านคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประเภททีมละ 2 คน

9) การแข่งขันตอบปัญหาทางด้านคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภททีมละ 2 คน

**  แต่ละโรงเรียน ส่งได้ไม่จำกัดทีม ไม่จำกัดประเภท **

รางวัลทุกรายการที่จัดการแข่งขันดังนี้

1) รางวัลชนะเลิศ จะได้รับ โล่รางวัล ,เกียรติบัตรและ เงินรางวัล

2) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จะได้รับ เกียรติบัตรและ เงินรางวัล

3) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จะได้รับ เกียรติบัตรและ เงินรางวัล

4) รางวัลชมเชย จะได้รับ เกียรติบัตร

ข้อกำหนดในการสมัคร

1) การสมัครจะเสร็จสมบูรณ์ จะต้องกรอกข้อมูลให้ครบ ในเว็บไซต์ ของโรงเรียนศรีสงครามวิทยา http://www.srisongkram.ac.th/th/

2) หลังจากทำการกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วโปรดทำการชำระเงิน
ค่าสมัครแล้วส่งหลักฐานการชำระเงิน E-
Mail:
narogsuk90@gmail.com

3) ค่าการสมัครแต่ละรายการแข่งขันประเภทเดี่ยว และทีมละ 200 บาท

4) กำหนดการรับสมัคร ตั้งแต่ วันที่ 15 กรกฎาคม 2562

ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2562

โอนเงินมาที่ ธนาคารกรุงไทย หมายเลขบัญชี

986-4-706144 ประเภทบัญชีออมทรัพย์

ชื่อบัญชี นายณรงศักดิ์  สอนสุภาพ

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 05 สิงหาคม 2019 เวลา 14:40 น.)