***ยินดีต้อนรับสู่เว็บโรงเรียนศรีสงครามวิทยา 494 หมู่ 11 ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 42130 โทร 042-841409 โทรสาร 042-841795
Home ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ YES

postheadericon YES

รับสมัครนักเรียนโรงเรียนศรีสงครามวิทยา 
สมัครเข้าร่วมโครงการ High School Exchange Program

คุณสมบัติเบื้องต้น : นร. ระดับชั้น ม.3 – ม.5 อายุระหว่าง 15 ปี – ไม่เกิน 18 ปี ครึ่ง
(อ่านเพิ่มเติมจากระเบียบการ)
▶ สนใจเข้าศึกษารายละเอียดและดาว์นโหลดระเบียบการ/ใบสมัคร ได้ที่เว็บไซท์
http://www.yesthailand.org/yes_news.asp?ID=295
▶ ติดต่อขอรับใบสมัคร/และรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 12 มิถุนายน 2560 ได้ที่ 
คุณครูศศิธร เดชไทย ครูผู้ประสานงานการสอบเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนต่างประเทศ รร.ศรีสงครามวิทยา ณ ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ อาคาร 5 ชั้น 2(ค่าสมัคร คนละ 200.- บาท) 
▶ สอบข้อเขียน 
วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2560 เวลา 9.00–10.30 น. พร้อมกันทั่วประเทศ
ณ ศูนย์ประสานงานการรับสมัครและสอบคัดเลือก โรงเรียนเลยพิทยาคม จ.เลย