***ยินดีต้อนรับสู่เว็บโรงเรียนศรีสงครามวิทยา 494 หมู่ 11 ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 42130 โทร 042-841409 โทรสาร 042-841795
Home

postheadericon ดูผลการเรียนออนไลน์

User Rating: / 1300
แย่ดีที่สุด 

วิธีดูผลการเรียน

1. ในช่อง "หมายเลขประจำตัว" ให้พิมพ์หมายเลขประจำตัวนักเรียน เช่น 11111

2. ในช่อง "รหัสผ่าน" ให้พิมพ์รหัสผ่าน โดยรหัสผ่านจะเป็น วันเดือนปีเกิด ของนักเรียน

มีรูปแบบของรหัสคือ xx/xx/xxxx เช่น เกิดวันที่ 2 มีนาคม 2540 จะได้รหัสคือ 02/03/2540

ปีการศึกษา 2558 ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2558 ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2559 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 2

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2020 เวลา 11:53 น.)