***ยินดีต้อนรับสู่เว็บโรงเรียนศรีสงครามวิทยา 494 หมู่ 11 ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 42130 โทร 042-841409 โทรสาร 042-841795
Home

postheadericon ดูผลการเรียนออนไลน์

User Rating: / 1055
แย่ดีที่สุด 

วิธีดูผลการเรียน

1. ในช่อง "หมายเลขประจำตัว" ให้พิมพ์หมายเลขประจำตัวนักเรียน เช่น 11111

2. ในช่อง "รหัสผ่าน" ให้พิมพ์รหัสผ่าน โดยรหัสผ่านจะเป็น วันเดือนปีเกิด ของนักเรียน

มีรูปแบบของรหัสคือ xx/xx/xxxx เช่น เกิดวันที่ 2 มีนาคม 2540 จะได้รหัสคือ 02/03/2540

ปีการศึกษา 2557 ภาคเรียนที่1

ปีการศึกษา 2557 ภาคเรียนที่ 2

ปีการศึกษา 2558 ภาคเรียนที่ 1 11/03/2561
ปีการศึกษา 2558 ภาคเรียนที่ 2 11/03/2561
ปีการศึกษา 2559 ภาคเรียนที่ 1 11/03/2561
ปีการศึกษา 2559 ภาคเรียนที่ 2 11/03/2561
ปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 1 11/03/2561
ปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 2 11/03/2561
ปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 1 03/10/2561
ปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 2 12/03/2562

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2019 เวลา 16:50 น.)