***ยินดีต้อนรับสู่เว็บโรงเรียนศรีสงครามวิทยา 494 หมู่ 11 ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 42130 โทร 042-841409 โทรสาร 042-841795

Home

บทคัดย่อวิชา IS ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/11

Research and development of banana pseudostem as an alternative raw material foe paper

ประชาสัมพันธ์ | Administrator | พฤหัสบดี, 8 พฤศจิกายน 2018

รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลุกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ยามรักษาการณ์

News image

ประกาศโรงเรียนศรีสงครามวิทยา เรื่อง  รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง  ยามรักษาการณ์

ประชาสัมพันธ์ | Administrator | พุธ, 3 ตุลาคม 2018

สมัครอบรมทักษะอาชีพ

News image

นักเรียนสามารถกดเข้าไปสมัครตาม Link ของแต่ละหลักสูตรที่นักเรียนสนใจได้เลยนะครับ ชื่อหลักสูตร Link สำหรับสมัครเข้าอบรม หลักสูตรการทำขน...

ประชาสัมพันธ์ | Administrator | พุธ, 22 สิงหาคม 2018

ประกาศหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษ ปีการศึกษา 2/2561

News image

ประกาศโรงเรียนศรีสงครามวิทยา ฉบับที่ 5/2562 เรื่อง การหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษ (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา)

ประชาสัมพันธ์ | Administrator | พุธ, 22 สิงหาคม 2018

เอกสารการดำเนินงานห้องเรียนสีขาว61

News image

  เอกสารการดำเนินงานห้องเรียนสีขาว 61

ประชาสัมพันธ์ | Administrator | อังคาร, 7 สิงหาคม 2018

ตารางสอบกลางภาคเรียนประจำปีการศึกษา 1/2561

News image

ตารางสอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 1/2561

ประชาสัมพันธ์ | Administrator | ศุกร์, 13 กรกฏาคม 2018

คู่มือโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ 2561

News image

คู่มือโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ 2561 (ขั้นตอนและเอกสารประกอบการยืมเงินอบรม)

ประชาสัมพันธ์ | Administrator | ศุกร์, 22 มิถุนายน 2018

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของครูและนักเรียน ศรีสงครามวิทยา

News image

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของครูและนักเรียนโรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. นางสาวณัฐมนต์  คำขัน   ครู ชำนาญการ  กลุ่มสาระดิจิทัลและเทคโนโลยี เรื่อง รายงานกา...

ประชาสัมพันธ์ | Administrator | ศุกร์, 22 มิถุนายน 2018

การปิดสถานศึกษาในกรณีพิเศษ

News image

ประกาศโรงเรียนศรีสงคามมวิทยา ฉบับที่ 47/2561 เรื่อง การปิดสถานศึกษาในกรณีพิเศษ

ประชาสัมพันธ์ | Administrator | จันทร์, 28 พฤษภาคม 2018

ระบบลงทะเบียนชุมนุม

News image

ระบบลงทะเบียนชุมนุม

ประชาสัมพันธ์ | Administrator | พฤหัสบดี, 17 พฤษภาคม 2018

แบบฟอร์มเอกสารสำหรับการทำแผนพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ ID Plan ปีการศึกษา 2561

News image

แบบฟอร์มเอกสารสำหรับการทำแผนพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพID Plan ปีการศึกษา 2561

ประชาสัมพันธ์ | Administrator | พุธ, 9 พฤษภาคม 2018

ระบบลงทะเบียนกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

News image

ระบบลงทะเบียนกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

ประชาสัมพันธ์ | Administrator | จันทร์, 7 พฤษภาคม 2018

เอกสารสำหรับการทำแผนการจัดการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2561

News image

เอกสารสำหรับการทำแผนการจัดการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2561

ประชาสัมพันธ์ | Administrator | พฤหัสบดี, 3 พฤษภาคม 2018

ประกาศรายชื่อและจัดห้องเรียนประจำปีการศึกษา 2561

News image

ประกาศรายชื่อและจัดห้องเรียนประจำปีการศึกษา 2561 รายละเอียด ตามเอกสารที่แนบมา

ประชาสัมพันธ์ | Administrator | จันทร์, 30 เมษายน 2018

ประกาศเรียกรายงานตัวชั้น ม.4 วิทย์ - คณิต ประเภทสำรอง

News image

ประกาศโรงเรียนศรีสงครามวิทยา เรื่อง รายงานตัวและมอบตัวนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (วิทย์ - คณิต) ประเภท สำรอง รายละเอียดตามเอกสารที่...

ประชาสัมพันธ์ | Administrator | พุธ, 4 เมษายน 2018

ประกาศผลการสอบคัดเลือก ม.1และ ม4 ปีการศึกษา 2561

News image

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อโรงเรียนศรีสงครามวิทยาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 โปรดอ่านราย...

ประชาสัมพันธ์ | Administrator | อังคาร, 3 เมษายน 2018

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิสอบ ม.1และ ม4 ปีการศึกษา 2561

News image

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนศรีสง...

ประชาสัมพันธ์ | Administrator | ศุกร์, 30 มีนาคม 2018

ประกาศผลการสอบคัดเลือกภาคปฏิบัติความสามารถพิเศษของนักเรียนระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2561

News image

ประกาศผลการสอบคัดเลือกภาคปฏิบัติความสามารถพิเศษของนักเรียนระดับชั้น ม. 1 ปีการศึกษา 2561

ประชาสัมพันธ์ | Administrator | อังคาร, 27 มีนาคม 2018

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าสอบภาคปฏิบัติ ประเภท นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ชั้น ม.1

News image

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าสอบภาคปฏิบัติ  ประเภท  นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ชั้น ม.1

ประชาสัมพันธ์ | Administrator | จันทร์, 26 มีนาคม 2018

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาตร์และเทคโนโ

News image

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  คณิตศาตร์และเทคโนโลยี  (Science  Program)(เพิ่มเติมกรณีพิเศษ)

ประชาสัมพันธ์ | Administrator | จันทร์, 26 มีนาคม 2018

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 ห้องเรียนพิเศษ เพิ่มเติมกรณีพิเศษ ( EP)

News image

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 ห้องเรียนพิเศษ (English Program)(เพิ่มเติมกรณีพิเศษ)

ประชาสัมพันธ์ | Administrator | จันทร์, 26 มีนาคม 2018

ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบโครงการห้องเรียนพิเศษ EP และ SC

News image

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบโครงการห้องเรียนพิเศษ ม.1 English Program ม.4 Science Program (เพิ่มเติม) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา

ประชาสัมพันธ์ | Administrator | อาทิตย์, 25 มีนาคม 2018

รับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษเพิ่มเติม ประจำปีการศึกษา 2561

News image

ประกาศโรงเรียนศรีสงครามวิทยา เรื่อง รับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ(เพิ่มเติม) ชั้นมัธยมศึกษาปีที 1 (English Program) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (Science...

ประชาสัมพันธ์ | Administrator | พุธ, 21 มีนาคม 2018

ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนศรีสงครามวิทยา ประจำปีการศึกษา 2561

News image

ประกาศโรงเรียนศรีสงครามวิทยา เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนศรีสงครามวิทยา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่...

ประชาสัมพันธ์ | Administrator | พฤหัสบดี, 15 มีนาคม 2018

ประกาศผลการคัดเลือกโครงการห้องเรียนพิเศษ ชั้น ม.1(EP) และ ม.4 (SC) ประจำปีการศึกษา 2561

News image

ประกาศโรงเรียนศรีสงครามวิทยา ผลการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อโครงการห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (English Program : EP ) และ ชั้นมัธย...

ประชาสัมพันธ์ | Administrator | พฤหัสบดี, 15 มีนาคม 2018

เอกสารต่างๆของฝ่ายแผนโรงเรียนศรีสงครามวิทยา

News image

เอกสารต่างๆของฝ่ายแผนโรงเรียนศรีสงครามวิทยาสามารถ Download ได้ที่นี่ครับ

ประชาสัมพันธ์ | Administrator | จันทร์, 5 มีนาคม 2018

THE SCIENCE TEACHER URQENTLY NEED

News image

THE SCIENCE TEACHER URQENTLY NEED -Please find the attachment.

ประชาสัมพันธ์ | Administrator | อังคาร, 27 กุมภาพันธ์ 2018

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู

News image

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู นางเกษร  ป้องสีดา ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ ชุดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน   (ว21101) กลุ่...

ประชาสัมพันธ์ | Administrator | ศุกร์, 9 กุมภาพันธ์ 2018

คู่มือการประเมินคุณภาพตามม.ฐ.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

คู่มือการประเมินคุณภาพตามมตราฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และSARรายบุคคลปี 2560

ประชาสัมพันธ์ | Administrator | พฤหัสบดี, 7 ธันวาคม 2017

ตัวอย่างเค้าโครงวิจัยในชั้นเรียนสำหรับครูผู้สอน

ตัวอย่างการสรุปโครงการแบบ 5 บท สามารถดาว์โหลดได้ตามเอกสารที่แนบมาครับ

ประชาสัมพันธ์ | Administrator | ศุกร์, 10 พฤศจิกายน 2017

สารสนเทศโรงเรียนศรีสงครามวิทยา ปี2559

News image

ดาวโหลดสารสนเทศโรงเรียนสรีสงครามวิทยาได้ที่นี่ครับ

ประชาสัมพันธ์ | Administrator | อังคาร, 22 สิงหาคม 2017

The foreign teacher need.

News image

  Srisongkramwittay School Announcement No. 65 The foreign teacher need.   Details as attached.

ประชาสัมพันธ์ | Administrator | ศุกร์, 11 สิงหาคม 2017

ผังโครงสร้างหน่วยการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง

News image

Download ผังโครงสร้างหน่วยการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง

ประชาสัมพันธ์ | Administrator | อังคาร, 27 มิถุนายน 2017

แบบสรุปการดำเนินงานโครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2559

News image

แบบสรุปการดำเนินงานโครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2559

ประชาสัมพันธ์ | Administrator | อังคาร, 20 มิถุนายน 2017

รายชื่อนักเรียนประจำปีการศึกษา 1/2560

รายชื่อนักเรียนโรงเรียนศรีสงครามวิทยาประจำปีการศึกษา 2560

ประชาสัมพันธ์ | Administrator | ศุกร์, 16 มิถุนายน 2017

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (สำรอง)

News image

ประกาศโรงเรียนศรีสงครามวิทยา เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ทั่วไปเพิ่มเติม (บัญชีสำรอง)รายละเ...

ประชาสัมพันธ์ | Administrator | พฤหัสบดี, 6 เมษายน 2017

ผลการคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.4

News image

ประกาศโรงเรียนศรีสงครามวิทยา เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา

ประชาสัมพันธ์ | Administrator | พุธ, 5 เมษายน 2017

ผลการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.1 ปีการศึกษา 2560

News image

  ประกาศโรงเรียนศรีสงครามวิทยา เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาตามป...

ประชาสัมพันธ์ | Administrator | พุธ, 5 เมษายน 2017

หลักสูตรระดับชั้นเรียน

News image

ดาวโหลดเอกสารหลักสูตรระดับชั้นเรียน/หน่วยการเรียนรู้/แผนการเรียนรู้

ประชาสัมพันธ์ | Administrator | อาทิตย์, 2 เมษายน 2017

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์คัดเลือกเข้าเป็นนักเรียน ม.1 ม.4 ปี 2560

News image

ประกาศโรงเรียนศรีสงครามวิทยา ฉบับที่ 34/2560 เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์คัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่...

ประชาสัมพันธ์ | Administrator | ศุกร์, 31 มีนาคม 2017

นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้า ม.4 SC(เพิ่มเติม)

News image

ประกาศโรงเรียนศรีสงครามวิทยา ฉบับที่ 33/2560 เรื่อง ผลการคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ แล...

ประชาสัมพันธ์ | Administrator | ศุกร์, 31 มีนาคม 2017

นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้า ม.1 EP(เพิ่มเติม)

News image

ประกาศโรงเรียนศรีสงครามวิทยา ฉบับที่ 32/2560 เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ โครงการจ...

ประชาสัมพันธ์ | Administrator | ศุกร์, 31 มีนาคม 2017

ประกาศห้องเรียนพิเศษ sc ปี 2560

News image

ประกาศโรงเรียนศรีสงครามวิทยา ฉบับที่ 30/2560 เรื่อง รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิสอบเพื่อรับการคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนชั้น ม.4 ห้องเรียน SC (เพิ่มเติ...

ประชาสัมพันธ์ | Administrator | พฤหัสบดี, 30 มีนาคม 2017

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ม.1 EP

News image

ประกาศโรงเรียนศรีสงครามวิทยา ฉบับที่ 29/2560 เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ เพื่อรับการคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนชั้น ม.1 ห้องเรียน EP  ประจำป...

ประชาสัมพันธ์ | Administrator | พฤหัสบดี, 30 มีนาคม 2017

ประกาศความสามารถพิเศษ ม.1

News image

ประกาศโรงเรียนศรีสงครามวิทยา ฉบับที่ 31/2560 เรื่องผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ประเภทนักเรียนความสามารถ...

ประชาสัมพันธ์ | Administrator | พฤหัสบดี, 30 มีนาคม 2017

รับใบประกาศ ม.3 ม.6

News image

รายชื่อผู้เข้าซ้อมรับใบประกาศนียบัตร ระดับชั้น ม.3 และม.6 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา

ประชาสัมพันธ์ | Administrator | จันทร์, 27 มีนาคม 2017

ปิดระบบชั่วคราว

News image

โรงเรียนศรีสงครามวิทยา ปิดระบบกรอกข้อมูล Online ชั่วคราว ขออภัยในความไม่สะดวก

ประชาสัมพันธ์ | Administrator | จันทร์, 27 มีนาคม 2017

Announcement

News image

The Announcement of the Selection of foreign Teachers as a Math Teacher Srisongkramwittaya school

ประชาสัมพันธ์ | Administrator | ศุกร์, 24 มีนาคม 2017

เอกสารประกอบการอบรม DLIT

News image

  เอกสารประกอบการอบรม DLIT

ประชาสัมพันธ์ | Administrator | พฤหัสบดี, 23 มีนาคม 2017

ประการผลการคัดเลือกผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร

News image

ประกาศโรงเรียนศรีสงครามวิทยา ฉบับที่ 24/2560 เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา

ประชาสัมพันธ์ | Administrator | พฤหัสบดี, 23 มีนาคม 2017

More in: ประชาสัมพันธ์

-
+
15
ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

นายกมล เสนานุช

ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสงครามวิทยาPolls
Joomla! is used for?
 
โครงการห้องเรียนสีเขียว
โครงการห้อง...
Image Detail
Who's Online
เรามี 2 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
สถิติผู้เยี่ยมชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday13
mod_vvisit_counterYesterday68
mod_vvisit_counterThis week267
mod_vvisit_counterLast week801
mod_vvisit_counterThis month1676
mod_vvisit_counterLast month3868
mod_vvisit_counterAll days1133649

เรามี: 2 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Your IP: 54.172.221.7
 , 
Today: ม.ค. 16, 2019