***ยินดีต้อนรับสู่เว็บโรงเรียนศรีสงครามวิทยา 494 หมู่ 11 ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 42130 โทร 042-841409 โทรสาร 042-841795

Home

รับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษเพิ่มเติม ประจำปีการศึกษา 2561

News image

ประกาศโรงเรียนศรีสงครามวิทยา เรื่อง รับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ(เพิ่มเติม) ชั้นมัธยมศึกษาปีที 1 (English Program) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (Science...

ประชาสัมพันธ์ | Administrator | พุธ, 21 มีนาคม 2018

ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนศรีสงครามวิทยา ประจำปีการศึกษา 2561

News image

ประกาศโรงเรียนศรีสงครามวิทยา เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนศรีสงครามวิทยา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่...

ประชาสัมพันธ์ | Administrator | พฤหัสบดี, 15 มีนาคม 2018

ประกาศผลการคัดเลือกโครงการห้องเรียนพิเศษ ชั้น ม.1(EP) และ ม.4 (SC) ประจำปีการศึกษา 2561

News image

ประกาศโรงเรียนศรีสงครามวิทยา ผลการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อโครงการห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (English Program : EP ) และ ชั้นมัธย...

ประชาสัมพันธ์ | Administrator | พฤหัสบดี, 15 มีนาคม 2018

เอกสารต่างๆของฝ่ายแผนโรงเรียนศรีสงครามวิทยา

News image

เอกสารต่างๆของฝ่ายแผนโรงเรียนศรีสงครามวิทยาสามารถ Download ได้ที่นี่ครับ

ประชาสัมพันธ์ | Administrator | จันทร์, 5 มีนาคม 2018

THE SCIENCE TEACHER URQENTLY NEED

News image

THE SCIENCE TEACHER URQENTLY NEED -Please find the attachment.

ประชาสัมพันธ์ | Administrator | อังคาร, 27 กุมภาพันธ์ 2018

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

News image

โรงเรียนศรีสงครามวิทยาเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ของนางนภาวรรณ ผลเวียงธรรม

ประชาสัมพันธ์ | Administrator | เสาร์, 24 กุมภาพันธ์ 2018

คู่มือการประเมินคุณภาพตามม.ฐ.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

คู่มือการประเมินคุณภาพตามมตราฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และSARรายบุคคลปี 2560

ประชาสัมพันธ์ | Administrator | พฤหัสบดี, 7 ธันวาคม 2017

ตัวอย่างเค้าโครงวิจัยในชั้นเรียนสำหรับครูผู้สอน

ตัวอย่างการสรุปโครงการแบบ 5 บท สามารถดาว์โหลดได้ตามเอกสารที่แนบมาครับ

ประชาสัมพันธ์ | Administrator | ศุกร์, 10 พฤศจิกายน 2017

สารสนเทศโรงเรียนศรีสงครามวิทยา ปี2559

News image

ดาวโหลดสารสนเทศโรงเรียนสรีสงครามวิทยาได้ที่นี่ครับ

ประชาสัมพันธ์ | Administrator | อังคาร, 22 สิงหาคม 2017

The foreign teacher need.

News image

  Srisongkramwittay School Announcement No. 65 The foreign teacher need.   Details as attached.

ประชาสัมพันธ์ | Administrator | ศุกร์, 11 สิงหาคม 2017

เผยแพร่ผลงานวิชาการเรื่องรายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่องการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำว

News image

เผยแพร่ผลงานวิชาการชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่องการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันรายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม อ32201 ชั้นม...

ประชาสัมพันธ์ | Administrator | จันทร์, 31 กรกฏาคม 2017

ผังโครงสร้างหน่วยการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง

News image

Download ผังโครงสร้างหน่วยการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง

ประชาสัมพันธ์ | Administrator | อังคาร, 27 มิถุนายน 2017

แบบสรุปการดำเนินงานโครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2559

News image

แบบสรุปการดำเนินงานโครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2559

ประชาสัมพันธ์ | Administrator | อังคาร, 20 มิถุนายน 2017

รายชื่อนักเรียนประจำปีการศึกษา 1/2560

รายชื่อนักเรียนโรงเรียนศรีสงครามวิทยาประจำปีการศึกษา 2560

ประชาสัมพันธ์ | Administrator | ศุกร์, 16 มิถุนายน 2017

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (สำรอง)

News image

ประกาศโรงเรียนศรีสงครามวิทยา เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ทั่วไปเพิ่มเติม (บัญชีสำรอง)รายละเ...

ประชาสัมพันธ์ | Administrator | พฤหัสบดี, 6 เมษายน 2017

ผลการคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.4

News image

ประกาศโรงเรียนศรีสงครามวิทยา เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา

ประชาสัมพันธ์ | Administrator | พุธ, 5 เมษายน 2017

ผลการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.1 ปีการศึกษา 2560

News image

  ประกาศโรงเรียนศรีสงครามวิทยา เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาตามป...

ประชาสัมพันธ์ | Administrator | พุธ, 5 เมษายน 2017

หลักสูตรระดับชั้นเรียน

News image

ดาวโหลดเอกสารหลักสูตรระดับชั้นเรียน/หน่วยการเรียนรู้/แผนการเรียนรู้

ประชาสัมพันธ์ | Administrator | อาทิตย์, 2 เมษายน 2017

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์คัดเลือกเข้าเป็นนักเรียน ม.1 ม.4 ปี 2560

News image

ประกาศโรงเรียนศรีสงครามวิทยา ฉบับที่ 34/2560 เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์คัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่...

ประชาสัมพันธ์ | Administrator | ศุกร์, 31 มีนาคม 2017

นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้า ม.4 SC(เพิ่มเติม)

News image

ประกาศโรงเรียนศรีสงครามวิทยา ฉบับที่ 33/2560 เรื่อง ผลการคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ แล...

ประชาสัมพันธ์ | Administrator | ศุกร์, 31 มีนาคม 2017

นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้า ม.1 EP(เพิ่มเติม)

News image

ประกาศโรงเรียนศรีสงครามวิทยา ฉบับที่ 32/2560 เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ โครงการจ...

ประชาสัมพันธ์ | Administrator | ศุกร์, 31 มีนาคม 2017

ประกาศห้องเรียนพิเศษ sc ปี 2560

News image

ประกาศโรงเรียนศรีสงครามวิทยา ฉบับที่ 30/2560 เรื่อง รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิสอบเพื่อรับการคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนชั้น ม.4 ห้องเรียน SC (เพิ่มเติ...

ประชาสัมพันธ์ | Administrator | พฤหัสบดี, 30 มีนาคม 2017

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ม.1 EP

News image

ประกาศโรงเรียนศรีสงครามวิทยา ฉบับที่ 29/2560 เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ เพื่อรับการคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนชั้น ม.1 ห้องเรียน EP  ประจำป...

ประชาสัมพันธ์ | Administrator | พฤหัสบดี, 30 มีนาคม 2017

ประกาศความสามารถพิเศษ ม.1

News image

ประกาศโรงเรียนศรีสงครามวิทยา ฉบับที่ 31/2560 เรื่องผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ประเภทนักเรียนความสามารถ...

ประชาสัมพันธ์ | Administrator | พฤหัสบดี, 30 มีนาคม 2017

รับใบประกาศ ม.3 ม.6

News image

รายชื่อผู้เข้าซ้อมรับใบประกาศนียบัตร ระดับชั้น ม.3 และม.6 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา

ประชาสัมพันธ์ | Administrator | จันทร์, 27 มีนาคม 2017

ปิดระบบชั่วคราว

News image

โรงเรียนศรีสงครามวิทยา ปิดระบบกรอกข้อมูล Online ชั่วคราว ขออภัยในความไม่สะดวก

ประชาสัมพันธ์ | Administrator | จันทร์, 27 มีนาคม 2017

Announcement

News image

The Announcement of the Selection of foreign Teachers as a Math Teacher Srisongkramwittaya school

ประชาสัมพันธ์ | Administrator | ศุกร์, 24 มีนาคม 2017

เอกสารประกอบการอบรม DLIT

News image

  เอกสารประกอบการอบรม DLIT

ประชาสัมพันธ์ | Administrator | พฤหัสบดี, 23 มีนาคม 2017

ประการผลการคัดเลือกผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร

News image

ประกาศโรงเรียนศรีสงครามวิทยา ฉบับที่ 24/2560 เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา

ประชาสัมพันธ์ | Administrator | พฤหัสบดี, 23 มีนาคม 2017

การรับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ ปีการศึกษา 2560

News image

ประกาศโรงเรียนศรีสงครามวิทยา ฉบับที่ 10/2560 เรื่อง การรับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึ...

ประชาสัมพันธ์ | Administrator | พุธ, 15 มีนาคม 2017

การรับนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1และม.4 ปีการศึกษา 2560

News image

ประกาศโรงเรียนศรีสงครามวิทยา ฉบับที่ 9/2560 เรื่อง การรับนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการ...

ประชาสัมพันธ์ | Administrator | พุธ, 15 มีนาคม 2017

การรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษปีการศึกษา 2560

News image

ประกาศโรงเรียนศรีสงครามวิทยา ฉบับที่8/2560 เรื่อง การรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 (รายละเอีย...

ประชาสัมพันธ์ | Administrator | พุธ, 15 มีนาคม 2017

ประกาศรับนักเรียนห้องเรียน SC กรณีพิเศษ

News image

ประกาศโรงเรียนศรีสงครามวิทยา ฉบับที่ 21/2560 เรื่อง การรับนักเรียนนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ...

ประชาสัมพันธ์ | Administrator | พฤหัสบดี, 9 มีนาคม 2017

ประกาศรับนักเรียนห้องเรียน EP กรณีพิเศษ

News image

ประกาศโรงเรียนศรีสงครามวิทยา ฉบับที่ 22/2560 เรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ห้องเรียนพิเศษ โครงการจัดการเ...

ประชาสัมพันธ์ | Administrator | พฤหัสบดี, 9 มีนาคม 2017

Math foreign teacher need

News image

Srisongkramwittaya School Announcement The Department of Foreign Languages Attachment

ประชาสัมพันธ์ | Administrator | พฤหัสบดี, 2 มีนาคม 2017

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกห้อง SC เพิ่มเติม

News image

ประกาศโรงเรียนศรีสงครามวิทยา ฉบับ 15/2560 เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเพื่อรับการคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียน...

ประชาสัมพันธ์ | Administrator | พุธ, 1 มีนาคม 2017

รับสมัครผู้ประกอบการจำหนายอาหารในโรงเรียน

News image

ประกาศโรงเรียนศรีสงครามวิทยา ฉบับที่ี 17/2560 เรื่อง รับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารในโรงเรียน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา

ประชาสัมพันธ์ | Administrator | พุธ, 1 มีนาคม 2017

ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการร้านสวัสดิการโรงเรียน

News image

ประกาศโรงเรียนศรีสงครามวิทยา ฉบับที่ 16/2560 เรื่อง รับสมัครผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ประชาสัมพันธ์ | Administrator | พุธ, 1 มีนาคม 2017

รายชื่อนักเรียนทีมีสิทธิ์สอบ ม.4 ห้อง SC

News image

ประกาศ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา เรื่อง รายชื่อนักเรียนทีมีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์...

ประชาสัมพันธ์ | Administrator | จันทร์, 27 กุมภาพันธ์ 2017

รายชื่อผู้มีสิทธ์สอบคัดเลือก EP

News image

ประกาศ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา เรื่อง รายชื่อนักเรียนทีมีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเ...

ประชาสัมพันธ์ | Administrator | จันทร์, 27 กุมภาพันธ์ 2017

ระบบปิดปรับปรุงชั่วคราว

News image

ขออภัยในความไม่สะดวก ระบบปิดปรับปรุงชั่วคราว

ประชาสัมพันธ์ | Administrator | จันทร์, 27 กุมภาพันธ์ 2017

ประกาศโรงเรียนศรีสงครามวิทยา7/2560

News image

ประกาศโรงเรียนศรีสงครามวิทยาเรื่องการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 หองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี (Science Program) ปการศึกษา 2...

ประชาสัมพันธ์ | Administrator | ศุกร์, 17 กุมภาพันธ์ 2017

ประกาศหยุดเรียนกรณีพิเศษ

News image

ประกาศโรงเรียนศรีสงครามวิทยาวิทยาฉบับที่ 5/2560 เรื่องการปิดสถานศึกษากรณีพิเศษรายละเอียดตามเอกสารแนบ

ประชาสัมพันธ์ | Administrator | พฤหัสบดี, 9 กุมภาพันธ์ 2017

ประกาศรับสมัครนักเรียน ม.1(EP)

News image

ประกาศโรงเรียนศรีสงครามวิทยา ฉบับที่ 4 เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ เ...

ประชาสัมพันธ์ | Administrator | พุธ, 1 กุมภาพันธ์ 2017

Srisongkramwittaya School Announcement The Recruitment of a Foreign Teacher

News image

Srisongkramwittaya  School Annoucement  The Recruitment of a Foreign Teacher

ประชาสัมพันธ์ | Administrator | พุธ, 23 มีนาคม 2016

ประกาศโรงเรียนศรีสงครามวิทยา เรื่อง รับสมัครครูผู้สอนชาวต่างชาติ

News image

ประกาศโรงเรียนศรีสงครามวิทยา เรื่อง รับสมัครครูผู้สอนชาวต่างชาติ

ประชาสัมพันธ์ | Administrator | พุธ, 23 มีนาคม 2016

โครงการลดภาระหนีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

News image

โครงการลดภาระหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา

ประชาสัมพันธ์ | Administrator | อังคาร, 22 มีนาคม 2016

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 ความสามารถพิเศษ

News image

รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ผ่านการคัดเลือก เข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2559 ประเภท นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ   จำนวน  31  คน  ...

ประชาสัมพันธ์ | Administrator | อังคาร, 22 มีนาคม 2016

ประกาศรับสมัครน้กเรียนห้อง EP กรณีพิเศษ

News image

ประกาศโรงเรียนศรีสงครามวิทยา เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเ...

ประชาสัมพันธ์ | Administrator | อังคาร, 22 มีนาคม 2016

ประกาศการรับสมัครนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ

News image

ประกาศโรงเรียนศรีสงครามวิทยา ฉบับที่ 10 เรื่อง การรับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และฉบับแก้ไข ประจำปีการ...

ประชาสัมพันธ์ | Administrator | อังคาร, 22 มีนาคม 2016

More in: ประชาสัมพันธ์

-
+
15

postheadericon ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนศรีสงครามวิทยา ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศโรงเรียนศรีสงครามวิทยา

เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนศรีสงครามวิทยา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561

กรุณอ่านรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาให้ชัดเจนก่อนกรอกใบสมัคร

หมายเหตุ : 1.ให้นักเรียนกรอกข้อมูลการสมัครให้ครบทุกช่องเท่าที่นักเรียนสามารถกรอกข้อมูลได้และถ้าช่องได๋ที่มีความจำเป็นต้องกรอกแล้วนักเรียนไม่กรอกข้อมูลมาระบบจะไม่

สามารถให้นักเรียนบันทึกใบสมัครได้ดังนั้นนักเรียนจะต้องกรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง

2.เมื่อนักเรียนกรอกใบสมัครเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนปริ้นใบสมัครมาด้วยเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในวันรับสมัครจริง

3.ให้นักเรียนมาสมัครด้วยตัวเองในวันที่ระบบกำหนดให้(ดูที่มุมบนด้านขวาของใบสมัครที่ปริ้นออกมา) เท่านั้นเพราะถ้านักเรียนมาสมัครไม่ตรงกับวันที่นักเรียนระบุ

ระบบจะไม่สามารถรับสมัครนักเรียนได้

4.ในระบบจะมีให้นักเรียนระบุพิกัดของบ้านที่นักเรียนอยู่ ให้นักเรียนไปอยู่ในพื้นที่บริเวณบ้านของตัวเองแล้วนักเรียนสามารถใช้ Application แผนที่ หรือ

Google Map เปิดดูซึ่ง 2 Application นี้ สามรถระบุพิกัดบ้านของนักเรียนได้

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2018 เวลา 04:03 น.)

 
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ดร.จิระศักดิ์  ชัยชนะทรัพย์Bangchak Oil Price J15
Who's Online
เรามี 14 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
สถิติผู้เยี่ยมชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday168
mod_vvisit_counterYesterday746
mod_vvisit_counterThis week3690
mod_vvisit_counterLast week7925
mod_vvisit_counterThis month15020
mod_vvisit_counterLast month12394
mod_vvisit_counterAll days1035050

เรามี: 14 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Your IP: 54.81.119.14
 , 
Today: มี.ค. 24, 2018