***ยินดีต้อนรับสู่เว็บโรงเรียนศรีสงครามวิทยา 494 หมู่ 11 ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 42130 โทร 042-841409 โทรสาร 042-841795

11/09/2562 ประกาศผลการแข่งขันและภาพกิจกรรม การแข่งขันทักษะทางด้านคณิตศาสตร์ Math Contest
ประจำปีการศึกษา 2562
28/08/2562 โครงสร้างการเขียนรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม
23/08/2562

แบบสรุปการดำเนินงานโครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562

01/08/2562

การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการ PLC (Professional  Learning
Community)

26/07/2562 คำรับรองการปฏิบัติราชการ-ประจำปีการศึกษา 2562
18/07/2563 หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
09/07/2562 สมัครแข่งขันทักษะทางด้านคณิตศาสตร์ Math Contest
27/06/2562 แบบสรุปรายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน
14/06/2562 เค้าโครงการวิจัยในชั้นเรียน
12/06/2562 เอกสารการดำเนินงานห้องเรียนสีขาว61
06/06/2562 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนิงานกิจกรรมและแบบนิเทศการเรียนการสอน ปีการศึกษา2562
06/04/2562 รายชื่อนักเรียนโรงเรียนศรีสงครามวิทยาประจำปีการศึกษา 2562
15/02/2562 รายงานผลการประเมินตนเองรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2561 : SAR
14/12/2561 SMSS (ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา)
04/05/2561 แบบวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล
03/05/2561 เอกสารสำหรับการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ประจำปีการศึกษา 2561
05/03/2561 Download เอกสารของฝ่ายแผนโรงเรียนศรีสงครามวิทยา
Home

ห้องเรียนgifted math 2563

News image

ห้องเรียนพิเศษ Gifted Math ระดับ ม. ต้น โรงเรียนศรีสงครามวิทยา เปิดแล้วนะครับ มาสมัครกัน 22-26 ก.พ. 63 ครับ สนใจรายละเอียดคลิกด้านล่างครับ ปฎิทิน...

ประชาสัมพันธ์ | Administrator | ศุกร์, 17 มกราคม 2020

ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้น ม.4 ห้องเรียนพิเศษ SC ปีการศึกษา 2563

News image

ประกาศโรงเรียนศรีสงครามวิทยา ฉบับที่ 1/2563 เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ...

ประชาสัมพันธ์ | Administrator | ศุกร์, 17 มกราคม 2020

ยูโดนักเรียนนักศึกษา 2562

News image

ผู้ฝึกสอน นายนิกร    บุญตา -      เหรียญทอง 1. เด็กชายพิชิตชัย   ปะตังถาโต        รุ่นน้ำหนักไม่เกิน  ๔๐ กิโลกรัม 2. เด็กชายชัยชนะ   ปะตั...

ประชาสัมพันธ์ | Administrator | จันทร์, 9 ธันวาคม 2019

โครงสร้างการเขียนรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม

News image

โครงสร้างการเขียนรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา

ประชาสัมพันธ์ | Administrator | พุธ, 28 สิงหาคม 2019

แบบสรุปการดำเนินงานโครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562

News image

แบบสรุปการดำเนินงานโครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา

ประชาสัมพันธ์ | Administrator | ศุกร์, 23 สิงหาคม 2019

การพัฒนาการเรียนการสอน โดยใช้กระบวนการ PLC (Professional Learning Community)

News image

การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการ PLC (Professional  Learning  Community) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา

ประชาสัมพันธ์ | Administrator | พฤหัสบดี, 1 สิงหาคม 2019

คำรับรองการปฏิบัติราชการ-ประจำปีการศึกษา-๒๕๖๒

News image

คำรับรองการปฏิบัติราชการ-ประจำปีการศึกษา-๒๕๖๒ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา

ประชาสัมพันธ์ | Administrator | ศุกร์, 26 กรกฏาคม 2019

ประกาศโรงเรียนศรีสงครามวิทยา เรื่อง การหยุดเรียนกรณีพิเศษ

News image

ประกาศโรงเรียนศรีสงครามวิทยา เรื่อง การหยุดเรียนกรณีพิเศษ

ประชาสัมพันธ์ | Administrator | พุธ, 24 กรกฏาคม 2019

หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

News image

หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาโรงเรียนศรีสงครามวิทยา

ประชาสัมพันธ์ | Administrator | พฤหัสบดี, 18 กรกฏาคม 2019

Math Contest

News image

สมัครเข้าร่วมโครงการ <Click> รายการที่จัดการแข่งขัน ดังนี้ 1) การแข่งขันเอแม็ท (A-Math) ระดับประถมศึกษา ประเภททีมละ 2 คน 2) การแข่...

ประชาสัมพันธ์ | Administrator | อังคาร, 9 กรกฏาคม 2019

แบบสรุปรายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน

News image

ดาวโหลดแบบสรุปรายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน

ประชาสัมพันธ์ | Administrator | พฤหัสบดี, 27 มิถุนายน 2019

ตัวอย่างเค้าโครงวิจัย

News image

เค้าโครงการวิจัยในชั้นเรียน

ประชาสัมพันธ์ | Administrator | ศุกร์, 14 มิถุนายน 2019

ประกาศโรงเรียนศรีสงครามวิทยา เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

News image

ประกาศโรงเรียนศรีสงครามวิทยา เรื่อง  แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่ง ยามรักษาการณ์ และตำแหน่งนักการภารโรง

ประชาสัมพันธ์ | Administrator | พุธ, 12 มิถุนายน 2019

เอกสารการดำเนินงานห้องเรียนสีขาว61

News image

เอกสารการดำเนินงานห้องเรียนสีขาว61

ประชาสัมพันธ์ | Administrator | พุธ, 12 มิถุนายน 2019

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมและแบบนิเทศการสอนสำหรับครู ปีการศึกษา 2562

News image

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมปีการศึกษา 2562 และแบบนิเทศการสอนสำหรับครูผู้สอน ประจำปีการศึกษา 2562

ประชาสัมพันธ์ | Administrator | พฤหัสบดี, 6 มิถุนายน 2019

ประกาศโรงเรียนศรีสงครามวิทยา เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

News image

ประกาศโรงเรียนศรีสงครามวิทยา เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ยามรักษาการณ์ (เพศชาย) จำนวน ๑ อัตรา และ ตำแหน่ง...

ประชาสัมพันธ์ | Administrator | อังคาร, 28 พฤษภาคม 2019

ฟอร์ม ID Pland ปีการศึกษา 2562

News image

แบบฟอร์ม ID PLAND ปีการศึกษา 2562สามารถดาว์โหลดได้แล้วนะครับ

ประชาสัมพันธ์ | Administrator | จันทร์, 27 พฤษภาคม 2019

รายชื่อนักเรียนและห้องเรียนประจำปีการศึกษา 2562 ศรีสงครามวิทยา

News image

รายชื่อนักเรียนและห้องเรียน โรงเรียนศรีสงครามวิทยา ประจำปีการศึกษา 2562 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา

ประชาสัมพันธ์ | Administrator | จันทร์, 6 พฤษภาคม 2019

รายชื่อนักเรียนปรับพื้นฐาน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา2562

รายชื่อนักเรียนปรับพื้นฐาน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา2562

ประชาสัมพันธ์ | Administrator | อาทิตย์, 21 เมษายน 2019

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์มอบตัว ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562

News image

ประกาศโรงเรียนศรีสงครามวิทยา เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์มอบตัวเพื่อเข้าศึกษาต่อ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที...

ประชาสัมพันธ์ | Administrator | เสาร์, 6 เมษายน 2019

ยูโดคงเก่ง การแข่งขันกีฬายูโดยุวชนเยาวชนชิงแชมป์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 23

News image

ยูโดคนเก่งแห่งศรีสงครามวิทยา การแข่งขันกีฬายูโดยุวชนเยาวชนชิงแชมป์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 23 นักเรียนโรงเรียนศรีสงครามวิทยา มีผลงานที่ดีและสร้างช...

ประชาสัมพันธ์ | Administrator | เสาร์, 6 เมษายน 2019

คู่มือนักเรียนประจำปีการศึกษา 2562

News image

คู่มือนักเรียนประจำปีการศึกษา 2562 สามารถ Download ได้แล้ว

ประชาสัมพันธ์ | Administrator | เสาร์, 6 เมษายน 2019

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562

News image

ประกาศโรงเรียนศรีสงครามวิทยา เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา ...

ประชาสัมพันธ์ | Administrator | พฤหัสบดี, 4 เมษายน 2019

ประกาศ​รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์​สอบคัดเลือก​เข้าเป็นนักเรียน ม.1และ ม.4 ปี​การศึกษา​ 2562

News image

ประกาศ​รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์​สอบคัดเลือก​เข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปี​การศึกษา​ 2562 หมายเหตุ: รา...

ประชาสัมพันธ์ | Administrator | พฤหัสบดี, 28 มีนาคม 2019

ประกาศผลนักเรียนมี่สิทธิ์มอบตัวห้องเรียน EP และ SC

News image

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์มอบตัวโครงการห้องเรียนพิเศษ SC และ EP

ประชาสัมพันธ์ | Administrator | ศุกร์, 15 มีนาคม 2019

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 ประเภทโรงเรียนเดิม

News image

  ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 ประเภทโรงเรียนเดิม โรงเรียนศรีสงครามวิทยา รายละเอียดตามเอกสารท...

ประชาสัมพันธ์ | Administrator | พฤหัสบดี, 14 มีนาคม 2019

The Foreign Teacher Urgently Need

News image

  Srisongkramwittaya School Announcement No...19... The Foreign Teacher Urgently Need   Details as per attached documents

ประชาสัมพันธ์ | Administrator | พฤหัสบดี, 14 มีนาคม 2019

โครงการฝ่ายบริหารงานทั่วไป ปีการศึกษา 2561

Download โครงการและรายงานโครงการฝ่ายบริหารงานทั่วไปประจำปีการศึกษา 2561

ประชาสัมพันธ์ | Administrator | อังคาร, 12 มีนาคม 2019

ประกาศรายชขื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก SC 2562

News image

ประกาศโรงเรียนศรีสงครามวิทยา เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ โครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ...

ประชาสัมพันธ์ | Administrator | อังคาร, 12 มีนาคม 2019

แบบสรุปรายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน

News image

แบบสรุปรายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน

ประชาสัมพันธ์ | Administrator | จันทร์, 4 มีนาคม 2019

Self Assessment Report : SAR 2561

News image

แบบฟอร์มรายงานผลการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2562 Self  Assessment  Report : SAR

ประชาสัมพันธ์ | Administrator | ศุกร์, 15 กุมภาพันธ์ 2019

ประกาศโรงเรียนศรีสงครามวิทยาเกี่ยวกับการรับนักเรียน

News image

  1.ประกาศโรงเรียนศรีสงครามวิทยา เกี่ยวกับเรื่องของการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562 2.ประการการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาป...

ประชาสัมพันธ์ | Administrator | พฤหัสบดี, 14 กุมภาพันธ์ 2019

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกห้องเรียน EP 2562

News image

ประกาศโรงเรียนศรีสงครามวิทยา เรื่อง  ประกาษรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอ...

ประชาสัมพันธ์ | Administrator | ศุกร์, 1 กุมภาพันธ์ 2019

ประกาศรายชื่อนักเรียนห้องเรียน SC และ EPรอบเพิ่มเตอม ปีการศึกษา 2562 เพิ่มเติม

News image

ประกาศโรงเรียนศรีสงครามวิทยา เรื่องประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ( Science Program) และนักเ...

ประชาสัมพันธ์ | Administrator | พฤหัสบดี, 24 มกราคม 2019

บทคัดย่อวิชา IS ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/11

Research and development of banana pseudostem as an alternative raw material foe paper

ประชาสัมพันธ์ | Administrator | พฤหัสบดี, 8 พฤศจิกายน 2018

เอกสารการดำเนินงานห้องเรียนสีขาว61

News image

  เอกสารการดำเนินงานห้องเรียนสีขาว 61

ประชาสัมพันธ์ | Administrator | อังคาร, 7 สิงหาคม 2018

คู่มือโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ 2561

News image

คู่มือโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ 2561 (ขั้นตอนและเอกสารประกอบการยืมเงินอบรม)

ประชาสัมพันธ์ | Administrator | ศุกร์, 22 มิถุนายน 2018

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของครูและนักเรียน ศรีสงครามวิทยา

News image

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของครูและนักเรียนโรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. นางสาวณัฐมนต์  คำขัน   ครู ชำนาญการ  กลุ่มสาระดิจิทัลและเทคโนโลยี เรื่อง รายงานกา...

ประชาสัมพันธ์ | Administrator | ศุกร์, 22 มิถุนายน 2018

ระบบลงทะเบียนชุมนุม

News image

ระบบลงทะเบียนชุมนุม

ประชาสัมพันธ์ | Administrator | พฤหัสบดี, 17 พฤษภาคม 2018

แบบฟอร์มเอกสารสำหรับการทำแผนพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ ID Plan ปีการศึกษา 2561

News image

แบบฟอร์มเอกสารสำหรับการทำแผนพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพID Plan ปีการศึกษา 2561

ประชาสัมพันธ์ | Administrator | พุธ, 9 พฤษภาคม 2018

ระบบลงทะเบียนกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

News image

ระบบลงทะเบียนกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

ประชาสัมพันธ์ | Administrator | จันทร์, 7 พฤษภาคม 2018

เอกสารสำหรับการทำแผนการจัดการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2561

News image

เอกสารสำหรับการทำแผนการจัดการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2561

ประชาสัมพันธ์ | Administrator | พฤหัสบดี, 3 พฤษภาคม 2018

ประกาศรายชื่อและจัดห้องเรียนประจำปีการศึกษา 2561

News image

ประกาศรายชื่อและจัดห้องเรียนประจำปีการศึกษา 2561 รายละเอียด ตามเอกสารที่แนบมา

ประชาสัมพันธ์ | Administrator | จันทร์, 30 เมษายน 2018

ประกาศเรียกรายงานตัวชั้น ม.4 วิทย์ - คณิต ประเภทสำรอง

News image

ประกาศโรงเรียนศรีสงครามวิทยา เรื่อง รายงานตัวและมอบตัวนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (วิทย์ - คณิต) ประเภท สำรอง รายละเอียดตามเอกสารที่...

ประชาสัมพันธ์ | Administrator | พุธ, 4 เมษายน 2018

ประกาศผลการสอบคัดเลือก ม.1และ ม4 ปีการศึกษา 2561

News image

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อโรงเรียนศรีสงครามวิทยาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 โปรดอ่านราย...

ประชาสัมพันธ์ | Administrator | อังคาร, 3 เมษายน 2018

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิสอบ ม.1และ ม4 ปีการศึกษา 2561

News image

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนศรีสง...

ประชาสัมพันธ์ | Administrator | ศุกร์, 30 มีนาคม 2018

ประกาศผลการสอบคัดเลือกภาคปฏิบัติความสามารถพิเศษของนักเรียนระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2561

News image

ประกาศผลการสอบคัดเลือกภาคปฏิบัติความสามารถพิเศษของนักเรียนระดับชั้น ม. 1 ปีการศึกษา 2561

ประชาสัมพันธ์ | Administrator | อังคาร, 27 มีนาคม 2018

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าสอบภาคปฏิบัติ ประเภท นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ชั้น ม.1

News image

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าสอบภาคปฏิบัติ  ประเภท  นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ชั้น ม.1

ประชาสัมพันธ์ | Administrator | จันทร์, 26 มีนาคม 2018

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาตร์และเทคโนโ

News image

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  คณิตศาตร์และเทคโนโลยี  (Science  Program)(เพิ่มเติมกรณีพิเศษ)

ประชาสัมพันธ์ | Administrator | จันทร์, 26 มีนาคม 2018

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 ห้องเรียนพิเศษ เพิ่มเติมกรณีพิเศษ ( EP)

News image

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 ห้องเรียนพิเศษ (English Program)(เพิ่มเติมกรณีพิเศษ)

ประชาสัมพันธ์ | Administrator | จันทร์, 26 มีนาคม 2018

More in: ประชาสัมพันธ์

-
+
15
ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

นายกมล เสนานุช

ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสงครามวิทยาBangchak Oil Price J15
Polls
Joomla! is used for?
 
Who's Online
เรามี 5 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
สถิติผู้เยี่ยมชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday104
mod_vvisit_counterYesterday103
mod_vvisit_counterThis week207
mod_vvisit_counterLast week2251
mod_vvisit_counterThis month5885
mod_vvisit_counterLast month5669
mod_vvisit_counterAll days1280709

เรามี: 5 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Your IP: 18.206.12.79
 , 
Today: ม.ค. 20, 2020