***ยินดีต้อนรับสู่เว็บโรงเรียนศรีสงครามวิทยา 494 หมู่ 11 ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 42130 โทร 042-841409 โทรสาร 042-841795 E-mail : srisongkram9@gmail.com

11/09/2563 รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนศรีสงครามวิทยา(SAR)ประจำปีการศึกษา 2562
23/07/2563 แบบฟอร์ม ID Plan ประจำปีการศึกษา 2563
08/06/2563 รายงานการเยี่ยมบ้านประจำห้อง ประจำปีการศึกษา 2563
04/03/2563 แบบฟอร์ม SAR โรงเรียนศรีสงครามวิทยา ประจำปีการศึกษา 2563
02/03/2563 แบบฟอร์มโครงการประจำปีการศึกษา 2563
28/08/2562 โครงสร้างการเขียนรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม
23/08/2562

แบบสรุปการดำเนินงานโครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562

01/08/2562

การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการ PLC (Professional  Learning
Community)

26/07/2562 คำรับรองการปฏิบัติราชการ-ประจำปีการศึกษา 2562
18/07/2563 หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
27/06/2562 แบบสรุปรายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน
14/06/2562 เค้าโครงการวิจัยในชั้นเรียน
12/06/2562 เอกสารการดำเนินงานห้องเรียนสีขาว61
06/06/2562 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนิงานกิจกรรมและแบบนิเทศการเรียนการสอน ปีการศึกษา2562
06/04/2562 รายชื่อนักเรียนโรงเรียนศรีสงครามวิทยาประจำปีการศึกษา 2562
15/02/2562 รายงานผลการประเมินตนเองรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2561 : SAR
14/12/2561 SMSS (ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา)
04/05/2561 แบบวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล
03/05/2561 เอกสารสำหรับการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ประจำปีการศึกษา 2561
05/03/2561 Download เอกสารของฝ่ายแผนโรงเรียนศรีสงครามวิทยา
Home

ประกาศเรียนชดเชย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

News image

ประชาสัมพันธ์ | Administrator | อังคาร, 23 กุมภาพันธ์ 2021

ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 ห้องเรียนพิเศษ EP ปีการศึกษา 2564

News image

ประกาศโรงเรียนศรีสงครามวิทยา ฉบับที่ 10/2564 เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษา...

ประชาสัมพันธ์ | Administrator | จันทร์, 15 กุมภาพันธ์ 2021

ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 ห้องเรียนพิเศษ Gifted Math ปีการศึกษา 2564

News image

ประกาศโรงเรียนศรีสงครามวิทยา ฉบับที่ 8/2564 เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (Gifted Math Progra...

ประชาสัมพันธ์ | Administrator | พฤหัสบดี, 11 กุมภาพันธ์ 2021

ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้น ม.4 ห้องเรียนพิเศษ SC ปีการศึกษา 2564

News image

ประกาศโรงเรียนศรีสงครามวิทยา ฉบับที่ 9/2564 เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (...

ประชาสัมพันธ์ | Administrator | อังคาร, 9 กุมภาพันธ์ 2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน

News image

ประชาสัมพันธ์ | Administrator | จันทร์, 1 กุมภาพันธ์ 2021

ประกาศมาตรการรักษาความปลอดภัยโรงเรียนศรีสงครามวิทยา (Safety School)

News image

ประชาสัมพันธ์ | Administrator | พฤหัสบดี, 28 มกราคม 2021

ประกาศมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื่อไวรัส COVID-19

News image

ประชาสัมพันธ์ | Administrator | อังคาร, 26 มกราคม 2021

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๓๒๔ลม/๕๕ก

News image

รายละเอียดดังแนบ

ประชาสัมพันธ์ | Administrator | พุธ, 6 มกราคม 2021

ประกาศหยุดเรียนด้วยเหตุฉุกเฺฉิน (COVID-19)

News image

ประชาสัมพันธ์ | Administrator | พุธ, 6 มกราคม 2021

ประกาศเพยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2564

News image

ประชาสัมพันธ์ | Administrator | พฤหัสบดี, 24 ธันวาคม 2020

ประกาศเสนอราคาซื้อพัสดุ

News image

ประชาสัมพันธ์ | Administrator | ศุกร์, 6 พฤศจิกายน 2020

การใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

News image

ประชาสัมพันธ์ | Administrator | อาทิตย์, 13 กันยายน 2020

SAR ประจำปีการศึกษา 2562

News image

  รายงานผลการประเมินตนเองประจำปีการศึกษา 2562

ประชาสัมพันธ์ | Administrator | ศุกร์, 11 กันยายน 2020

สอนเข้าห้องเรียน Online 2563

News image

ให้นักเรียนและคุณครูศึกษาการเข้าห้องเรียน Online จากคลิป VDO ให้เข้าใจแล้วทำตาม รับรองว่าเข้าห้องเรียนได้แน่นอนครับ ถ้ายังติดขัดประการใด สามารถติด...

ประชาสัมพันธ์ | Administrator | พุธ, 1 กรกฏาคม 2020

รายละเอียดการประกาศผล รด.ปีการศึกษา 2563

News image

  ประกาศถึงนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 1. ขอแสดงความยินดี และประชาสัมพันธ์ไปยัง รด.ปี 1 ที่สอบผ่านในรอบที่ 1 และรอบที่ 2 ให้เตรียมเงินค่าลงทะเ...

ประชาสัมพันธ์ | Administrator | จันทร์, 29 มิถุนายน 2020

ชี้แจงการจัดการเรียนการสอนประจำปีการศึกษา 2563

News image

<<รายละเอียดตารางเรียน Update ข้อมูลวันที่ 24/07/2563 ตามเอกสารที่แนบมา>>

ประชาสัมพันธ์ | Administrator | พฤหัสบดี, 25 มิถุนายน 2020

อีเมล์สำหรับนักเรียนในการเข้าเรียนห้องเรียน Online ปีการศึกษา 2563

News image

ให้นักเรียนจะได้รับอีเมล์สำหรับเข้าใช้งาน Google for Education โดยรูปแบบของอีเมล์จะเป็น รหัสประจำตัวนักเรียน@srisongkram.ac.th เช่น 123456@srisongkr...

ประชาสัมพันธ์ | Administrator | พฤหัสบดี, 18 มิถุนายน 2020

ผังห้องสอบและจุดคัดกรองในการสอบเข้าโรงเรียนศรีสงครามวิทยา ปีการศึกษา 2563

News image

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา

ประชาสัมพันธ์ | Administrator | พุธ, 3 มิถุนายน 2020

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563

News image

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา

ประชาสัมพันธ์ | Administrator | อังคาร, 26 พฤษภาคม 2020

ประกาศผลสอบโครงการห้องเรียนพิเศษ EP ประจำปีการศึกษา 2563

News image

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา

ประชาสัมพันธ์ | Administrator | จันทร์, 18 พฤษภาคม 2020

รับสมัครนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2563

News image

<<รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาทั้งหมด>>

ประชาสัมพันธ์ | Administrator | พฤหัสบดี, 14 พฤษภาคม 2020

ห้องเรียน Online SSW

News image

ประชาสัมพันธ์ | กิตติพงศ์ ประทุมทอง | พฤหัสบดี, 14 พฤษภาคม 2020

ผู้บริหารและครูอบรมการเรียนการสอนทางไกล

News image

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา

ประชาสัมพันธ์ | Administrator | พุธ, 6 พฤษภาคม 2020

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครประจำปีการศึกษา 2563

News image

ตรวจสอบรายชื่อตามเอกสารที่แนบมา

ประชาสัมพันธ์ | Administrator | อาทิตย์, 3 พฤษภาคม 2020

สามารถกรอกฝใบสมัครได้ในวันที่ 3-12พ.ค. 2563

News image

นักเรียนสามารถกรอกใบสมัคร Online ได้ในวันที่ 3 - 12 พฤษภาคม 2563 นะครับ งานรับนักเรียนโรงเรียนศรีสงครามวิทยา ประจำปีการศึกษา 2563 รายละเอียดตามเอก...

ประชาสัมพันธ์ | Administrator | พุธ, 29 เมษายน 2020

ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าเรียน EP เพิ่มเติม ปีการศึกษา 2563

News image

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา

ประชาสัมพันธ์ | Administrator | ศุกร์, 24 เมษายน 2020

การส่งเอกสารการรับนักเรียนออนไลน์เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่

News image

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา

ประชาสัมพันธ์ | Administrator | จันทร์, 20 เมษายน 2020

ประกาศผลการประมูลร้านค้า ร้านสวัสดิการประจำปีการศึกษา 2563

News image

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา

ประชาสัมพันธ์ | Administrator | ศุกร์, 3 เมษายน 2020

เปลี่ยนแปลงแนวปฏิบัติใยการขอรับใบประกาศนียบัตร

News image

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา

ประชาสัมพันธ์ | Administrator | พฤหัสบดี, 2 เมษายน 2020

รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563 ยุคโควิด 19

News image

 

ประชาสัมพันธ์ | Administrator | พุธ, 18 มีนาคม 2020

ประการประมูลราคาร้านค้าสวัสดิการ

News image

<< รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา >>

ประชาสัมพันธ์ | Administrator | จันทร์, 16 มีนาคม 2020

ประกาศประมูลร้านถ่ายเอกสารในโรงเรียนศรีสงครามวิทยา ปีการศึกษา 2563

News image

<< รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา >>

ประชาสัมพันธ์ | Administrator | จันทร์, 16 มีนาคม 2020

ประกาศมูลการจำหน่ายอาหารในโรงอาหาร โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 2563

News image

<< รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา >>

ประชาสัมพันธ์ | Administrator | จันทร์, 16 มีนาคม 2020

แบบฟอร์ม SAR ประจำปีการศึกษา 2562

News image

แบบฟอร์ม SAR ประจำปีการศึกษา 2562

ประชาสัมพันธ์ | Administrator | พุธ, 4 มีนาคม 2020

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ EP

News image

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ English Program (EP) ประจำปีการศึกษา 2563 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา

ประชาสัมพันธ์ | Administrator | จันทร์, 2 มีนาคม 2020

เชิญชวนคัดเลิอกฟุตซอล ปีการศึกษา 2563

News image

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา

ประชาสัมพันธ์ | Administrator | จันทร์, 2 มีนาคม 2020

แบบฟอร์มโครงการประจำปีการศึกษา 2563

News image

แบบฟอร์ม โครงการโรงเรียนศรีสงครามวิทยา ประจำปีการศึกษา 2563 ตามเอกสารที่แนบมา

ประชาสัมพันธ์ | Administrator | จันทร์, 2 มีนาคม 2020

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ GM 63

News image

ประกาศรายชื้อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  Gifted Math ประจำปีการศึกษา 2563 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา

ประชาสัมพันธ์ | Administrator | จันทร์, 2 มีนาคม 2020

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ SC 63

News image

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา

ประชาสัมพันธ์ | Administrator | อาทิตย์, 1 มีนาคม 2020

ประกาศรับนักเรียนเข้าเรียนในชั้น ม.1 ห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอน ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธ

News image

ประกาศรับนักเรียนเข้าเรียนในชั้น ม.1 ห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอน ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ  English  Program  ปีการศึกษา...

ประชาสัมพันธ์ | Administrator | อังคาร, 21 มกราคม 2020

ห้องเรียนgifted math 2563

News image

ห้องเรียนพิเศษ Gifted Math ระดับ ม. ต้น โรงเรียนศรีสงครามวิทยา เปิดแล้วนะครับ มาสมัครกัน 22-26 ก.พ. 63 ครับ สนใจรายละเอียดคลิกด้านล่างครับ ...

ประชาสัมพันธ์ | Administrator | ศุกร์, 17 มกราคม 2020

ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้น ม.4 ห้องเรียนพิเศษ SC ปีการศึกษา 2563

News image

ประกาศโรงเรียนศรีสงครามวิทยา ฉบับที่ 1/2563 เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ...

ประชาสัมพันธ์ | Administrator | ศุกร์, 17 มกราคม 2020

ยูโดนักเรียนนักศึกษา 2563

News image

  ผู้ฝึกสอน นายนิกร    บุญตา เหรียญทองแดง 1. เด็กหญิง นรีกานต์ พรมทา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 52 กิโลกร...

ประชาสัมพันธ์ | Administrator | จันทร์, 9 ธันวาคม 2019

โครงสร้างการเขียนรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม

News image

โครงสร้างการเขียนรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา

ประชาสัมพันธ์ | Administrator | พุธ, 28 สิงหาคม 2019

แบบสรุปการดำเนินงานโครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562

News image

แบบสรุปการดำเนินงานโครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา

ประชาสัมพันธ์ | Administrator | ศุกร์, 23 สิงหาคม 2019

การพัฒนาการเรียนการสอน โดยใช้กระบวนการ PLC (Professional Learning Community)

News image

การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการ PLC (Professional  Learning  Community) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา

ประชาสัมพันธ์ | Administrator | พฤหัสบดี, 1 สิงหาคม 2019

คำรับรองการปฏิบัติราชการ-ประจำปีการศึกษา-๒๕๖๒

News image

คำรับรองการปฏิบัติราชการ-ประจำปีการศึกษา-๒๕๖๒ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา

ประชาสัมพันธ์ | Administrator | ศุกร์, 26 กรกฏาคม 2019

ประกาศโรงเรียนศรีสงครามวิทยา เรื่อง การหยุดเรียนกรณีพิเศษ

News image

ประกาศโรงเรียนศรีสงครามวิทยา เรื่อง การหยุดเรียนกรณีพิเศษ

ประชาสัมพันธ์ | Administrator | พุธ, 24 กรกฏาคม 2019

หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

News image

หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาโรงเรียนศรีสงครามวิทยา

ประชาสัมพันธ์ | Administrator | พฤหัสบดี, 18 กรกฏาคม 2019

Math Contest

News image

สมัครเข้าร่วมโครงการ <Click> รายการที่จัดการแข่งขัน ดังนี้ 1) การแข่งขันเอแม็ท (A-Math) ระดับประถมศึกษา ประเภททีมละ 2 คน 2) การแข่...

ประชาสัมพันธ์ | Administrator | อังคาร, 9 กรกฏาคม 2019

More in: ประชาสัมพันธ์

-
+
15
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายกมล เสนานุช

ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสงครามวิทยา

 

รองผู้อำนวยการ

โรงเรียนศรีสงครามวิทยาPolls
Joomla! is used for?
 
Who's Online
เรามี 5 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
สถิติผู้เยี่ยมชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday20
mod_vvisit_counterYesterday197
mod_vvisit_counterThis week933
mod_vvisit_counterLast week2335
mod_vvisit_counterThis month479
mod_vvisit_counterLast month8108
mod_vvisit_counterAll days1475161

เรามี: 5 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Your IP: 3.239.192.241
 , 
Today: มี.ค. 03, 2021